Join the Food revolution grow local ~ buy local

Croeso i Hyb Bwyd y Mynydd Du: marchnad ffermwyr lleol arlein i Ddyffryn Tywi ble allwch brynu oddi wrth ystod eang o gynhyrchwyr lleol a bwydydd cyflawn organig am brisiau sydd yn deg i chithau ac i’r cynhyrchwyr. ~/~ Welcome to the Black Mountain Food Hub: a local online farmers' market in the Tywi Valley where you can buy from a range of local producers and organic whole foods at prices that are fair for you and for the producers.

I weld y pellter mae eich bwyd wedi teithio, edrychwch ar ein map rhyngweithiol newydd sy’n dangos rhestr o’r cynhyrchwyr lleol gyda phwy y cydweithiwn... ~/~ To see the distance your food has traveled, look at our interactive map that shows a list of the local producers with whom we cooperate ...

Cysylltwch / Contact Us