19th Gorffennaf 2018

Amdanom

Marchnad Ffermwyr arlein yw Hyb Bwyd y Mynydd Du lle mae bosib i gwsmeriaid brynu cynnyrch trwy ein gwefan yn uniongyrchol gan cynhyrchwyr bwyd lleol.

Gall cwsmeriaid siopa arlein o Ddydd Mercher tan canol nos Dydd Mawrth er mwyn i’w archebion fod yn barod erbyn Dydd Gwener yn eu man casglu lleol neu ar fore Dydd Sadwrn o 10 tan canol dydd yn Ystafell Ddarllen Llansadwrn. Yn bresennol, rydym yn gallu cludo archebion rhwng Llandeilo a Llanymddyfri.

Ein prif nod yw i annog mwy o gynhyrchwyr bwyd lleol – cynhyrchwyr graddfa fechan. Er mwyn gwneud hyn rydym yn darparu system syml ac effeithlon i drin cludiant a gwerthiant ynghyd a marchnata a hybu ymwybyddiaeth o’n cynhyrchwyr lleol.

Rydym am i’r farcnhad leol yma i dyfu trwy pontio cwsmeriaid lleol a cynhyrchwyr lleol, a’u gwahodd i ymuno gyda’r fenter cydweithredol hon. Mae’r Hyb Bwyd yn ‘Cwmni Buddiant Cymunedol’. Mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei rhedeg go gyfer budd y gymuned leol. Gall pobol lleol ymuno â’r grwp cydweithredol a cyfrannu tuag at y penderfnyiadau rydym yn eu gwneud ynglyn a sut dylai’r Hyb Bwyd datblygu. Mae bod yn aelod yn ddewisol, ond os bod bwyd lleol yn bwysig i chi yna ystyriwch ein cefnogi drwy ymuno a prynnu eich bwyd trwy’r Hyb, fel yr allwn ni, gyda’n gilydd, cydweithio tuag at rhwydwaith bwyd lleol mwy hyfyw yn Nyffyrn Tywi. Am fwy o wybodaeth ynglyn a sut ydym yn gweithio, edrychwch ar y dudalen Ein Ethos.

Am wybodaeth pellach am fod yn aelod o’r Hyb Bwyd ewch i’r dudalen  Cymryd Rhan